Unitonderwijs


Unitonderwijs is gepersonaliseerd onderwijs met meer aandacht voor het individuele kind. Uitgangspunt bij deze vorm van onderwijs is dat het bij ieder kind past, onder andere voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. We kijken met elkaar, ouder, kind en school, hoe het onderwijs zo passend mogelijk gemaakt kan worden. Unitonderwijs sluit aan bij de vaardigheden die kinderen nodig hebben in een kennismaatschappij en is volledig kerndoelen dekkend. Er worden meer mensen met verschillende talenten ingezet, de leerkrachten ervaren minder werkdruk en de kwaliteit van het onderwijs gaat nog verder omhoog. Ons Unitonderwijs vindt plaats in een ordelijke, gestructureerde en rustige omgeving met ruimte voor uw kind. In beide units zijn er iedere dag twee mentoren en een onderwijsassistent aanwezig. In de ochtend worden de kernvakken, (rekenen, taal en (begrijpend) lezen) gegeven en in de middag richten we ons op de ontdekking van talenten middels Talententijd en Wereldtijd. Vakdocenten van buiten het onderwijs geven tijdens Talententijd structureel musicallessen en er is een extra sport aanbod. Tijdens de Talentenweken maken we gebruik van de talenten van ouders en huren we specialisten in, afhankelijk van de workshops die gegeven worden.

Zie voor meer informatie over ons Unitonderwijs de schoolgids.