Kinderopvang


Samenwerking in de Molenwerf
Onze school werkt samen met het kinderdagverblijf Pierewiet en de buitenschoolse opvang van Casca kinderopvang en WIJ Heemstede voor (kinder) activiteiten. Waarom vinden we de samenwerking belangrijk? Kinderen leren altijd en overal. Dat vraagt van ons om de zorg voor het kind in zijn of haar ontwikkeling te delen.

Kinderdagverblijf Pierewiet 
In ons kindcentrum de Molenwerf verzorgt kinderdagverblijf Pierewiet opvang voor kinderen van 0-4 jaar. Professioneel, kleinschalig en vertrouwd. De sfeer is open en gezellig. Kortom: een plek waar u uw kind(eren) met een gerust hart heen brengt.
Pierewiet biedt in principe opvang op hele dagen. De pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd volgens de cao-normen. Elke groep heeft drie, steeds zoveel mogelijk dezelfde, pedagogisch medewerkers, die volgens een vast rooster werken. De kinderen zien dus bijna altijd vertrouwde gezichten. Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling.


Voorschoolse (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO)
De buitenschoolse opvang (BSO) van Casca Kinderopvang biedt opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar op diverse locaties verspreid over Heemstede. Er zijn verschillende vormen van opvang. Op kindcentrum de Molenwerf is er een mogelijkheid voor voorschoolse opvang (vanaf 7:30 uur) en verlengde opvang (tot 18:30 uur). Er zitten maximaal 20 kinderen in een basisgroep, die worden begeleid door twee pedagogisch medewerkers. Er is een basisgroep voor jongere - en voor oudere kinderen. 

Naschoolse activiteiten (NSA)
Binnen de Molenwerf streven we naar een wisselend aanbod van culturele, expressieve en sportieve activiteiten waarmee kinderen zich ook na schooltijd kunnen verrijken en/of ontspannen. Een workshop kan bestaan uit een serie van enkele lessen, zoals kinderyoga, schooljudo of sieraden maken. Soms wordt er een eenmalige activiteit georganiseerd, zoals knutselen bij Sinterklaas of Kerstmis. WIJ Heemstede verzorgt de expressieve activiteiten en de gymleerkracht verzorgt de sportieve activiteiten.