Algemeen

Sind 5 juli 2017 zijn wij officieel kindcentrum De Molenwerf, een kindcentrum voor kinderopvang, onderwijs en welzijn. Kindcentra zijn er in verschillende vormen. Het zijn samenwerkingsverbanden die als doel hebben ontwikkelingskansen aan kinderen te bieden en meer zijn dan onderwijs of opvang alleen. Er bestaat niet één type kindcentrum. De overheid laat kindcentra vrij in de manier van samenwerking en de doelstellingen die worden nagestreefd. Kindcentra kunnen een meerwaarde zijn voor bewoners in de wijk.